Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena – Web aplikacija

Besplatna web aplikacija za izradu tablice evidencije radnog vremena. Naziv firme i zaposlenika se unosi u memoriju browsera (local storage) i dostupni su kod idućeg pristupa stranici s istog kompjutera i preglednika. Klikom na download se skida XLSX tablica s popunjenim poljima za odabrani mjesec.

Isprobajte aplikaciju

evidencija radnog vremena