Naš omiljeni TV raspored

Naš omiljeni web projekt TvProfil dosegao je brojku od 1.000.000 posjeta mjesečno. Čestitamo ekipi! Danas TvProfil osim što pruža mogućnost pregleda rasporeda za preko 300 kanala te postavke alarma o početku omiljene emisije, serije ili filma, pruža i mogućnost komentiranja i lajkanja istog sadržaja.

Continue Reading